Privacy statement

Privacy Statement

Contactgegevens

Tandprothetische Praktijk van Veen
Troelstralaan 257
9406 BA Assen

0592 – 268 989
info@tppvanveen.nl
 www.tppvanveen.nl

1. Uw privacy

 1. Tandprothetische Praktijk van Veen neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Tandprothetische Praktijk van Veen een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.

2. Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 1. Geslacht
 2. Voor- en achternaam
 3. Adres
 4. Postcode
 5. Woonplaats
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres
 8. Gegevens betreffende uw gezondheid
 9. De naam van uw zorgverzekeraar
 10. De naam van andere zorgverleners
 11. Tijdstip van uw afspraak
 12. Betalingsgegevens
 13. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 14. Locatiegegevens
 15. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 16. IP-adres
 17. Internetbrowser en apparaattype

Waarom vragen wij om uw BSN-nummer?

Als zorgverlener zijn wij wettelijk verplicht het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van uw gegevens met zorgverzekeraars of met andere zorgverleners. Onze website is beveiligd middels een SSL-certificaat, dit ziet u aan het slotje of de tekst ‘beveiligd’ dat voor onze URL staat. Op deze manier kunt u uw BSN op een veilige wijze invullen. Meer informatie over het gebruik van het burgerservicenummer in de tandartspraktijk vindt u op de website www.allesoverhetgebit.nl.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tppvanveen.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.

4. Doeleinden gegevensverwerking

Tandprothetische Praktijk van Veenverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 1. Het bijhouden van uw medisch dossier.
 2. Het inplannen van een afspraak.
 3. Het uitvoeren van een behandeling.
 4. Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren.
 5. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 6. U desgevraagd informatie toe te sturen.
 7. Onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren, door middel van analyse van uw gedrag op de website.

5. Bewaartermijnen

Tandprothetische Praktijk van Veen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (Third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.

6. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

 1. Tandprothetische Praktijk van Veen verkoopt/verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tandprothetische Praktijk van Veen blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven als Mijn Domein voor e-mailvoorziening en websitehosting en Google voor webstatistieken en YouTube video’s.

7. Het gebruik van cookies

Tandprothetische Praktijk van Veen gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

8. Google Analytics

A. Google 

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 
 3. Tandprothetische Praktijk van Veen heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren

 1. Tandprothetische Praktijk van Veen heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

9. Youtube

A. In artikelen en op pagina's op onze website kan gebruik worden gemaakt van embedded YouTube video’s die door Google worden gehost en op de site van Tandprothetische Praktijk van Veen worden ontsloten. Bij het plaatsen van een embedcode hebben we ‘Privacymodus inschakelen’ aangevinkt. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat u de video gaat bekijken. Als u bij een YouTube video op afspelen klikt zal YouTube cookies opslaan.

B. Deze cookies zijn bedoeld om de kwaliteit van de YouTube video af te stemmen op de snelheid van uw internetverbinding, voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s en om te zorgen dat uw gebruikservaring zo prettig mogelijk is door bijvoorbeeld andere relevante filmpjes te kunnen laten zien. Wij hebben geen invloed op deze third-party cookies. Wat YouTube met de cookies en persoonsgegevens doet kunt u vinden in het privacy statement van Google.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@tppvanveen.nl te sturen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Tandprothetische Praktijk van Veen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

B. Wanneer u uw gegevens wilt doorgeven aan een andere partijdankan Tandprothetische Praktijk van Veen dit gemakkelijk voor u realiseren. Doorloop dan de boven beschreven stappen.

U kunt ons ook bereiken via: www.tppvanveen.nl | 0592 – 268 989 | Troelstralaan 257 Assen.

11. Beveiliging

A. Tandprothetische Praktijk van Veen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tppvanveen.nl.

B. Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Tandprothetische Praktijk van Veen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.